Afspil video

Hvad er en fritidsklub?

I fritidsklubben er der plads til alle. Fritidsklubben er en øvebane på vejen mod at blive ung. Her handler det om fællesskabet, at kende sine egne og andres grænser og mærke omsorg og tryghed i gode rammer.

Her møder børnene kompetente voksne, der udfordrer dem blidt og skaber trygge rammer for, at de kan prøve noget nyt, som de måske hverken troede, de kunne eller turde øve sig i.

Det gælder ikke om at være verdensmester, men om at være med og bidrage med dét, man kan, og som man gerne vil være endnu bedre til. Vi giver dit barn medbestemmelse, så dit barn øver sig i at være selvstændig og træffe egne valg.

Som forælder har du medindflydelse på dit barns hverdag i fritidsklubben. Du altid velkommen til at tage en snak med personalet eller klubbens leder om, hvordan dit barn har det eller om forhold i klubben, som du har en holdning til.

I alle klubber er der et forældre- og ungeråd. Rådet består af forældre-repræsentanter, børne-/ungerepræsentanter, medarbejdere og klubbens leder. De mødes og drøfter, hvordan rammerne og aktiviteterne i den lokale klub bliver allerbedst under hensyn til de retningslinjer, der er givet i Aarhus Kommune.

Børne- og ungepolitikkens vision i Aarhus Kommune:

Sammen arbejder vi for, at alle børn og unge udvikler sig til:
  • Glade, sunde børn og unge med selvværd
  • Personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, der bliver så dygtige som de kan og er rustede til at møde fremtidens udfordringer
  • Børn og unge, der oplever medborgerskab og bruger det
  • Børn og unge, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber
  • Børn og unge med globalt udsyn og lokal indsigt


Børn er klar til at gå i fritidsklub efter 3. klasse

Klar til klub

"Jeg er klar til klub, for i klubben kan jeg stå på skateboard med mine venner"
Anker er klar til fritidsklub og elsker at stå på skateboard

Anker, 9 år
Vild med at stå på skateboard

"Jeg er klar til klub, for i klubben kan jeg stå på skateboard med mine venner"
Sine er mor til Sophie og er klar til at sende hende i fritidsklub

Sine, operationssygeplejerske
Mor til Sophie

"Jeg er klar til at sende Sophie i klub, for i klubben møder hun masser af børn, som hun kan have det sjovt med"
"I fritidsklubben er vi i øjenhøjde med dit barn, så der både er plads til at lege og være præ-teenager"
Ane er afdelingsleder og er klar til at få flere børn i fritidsklubben

Ane Bøgh
Afdelingsleder i Klubben Musvågevej

"I fritidsklubben er vi i øjenhøjde med dit barn, så der både er plads til at lege og være præ-teenager"

Åben Klub

Åben Klub er et åbent hus arrangement 25. april 2018 kl. 15-18 i alle kommunale fritidsklubber i Aarhus.

Til Åben Klub oplever du og dit barn hverdagen i klubben. I kan deltage i forskellige aktiviteter, tale med medarbejderne og møde børn, der allerede går i klubben.

Du kan også få svar på de spørgsmål, du har i forbindelse med dit barns overgang fra SFO til fritidsklub.

Find din lokale klub
I fritidsklubben kan børn lave forskellige aktiviteter i trygge omgivelser

Hvem er UngiAarhus?

UngiAarhus er fritids- og ungdomsskoletilbud for alle byens børn og unge. Vi skaber trygge rammer med plads til fordybelse, gode venskaber og sjove aktiviteter. Vi er en hjælpende hånd og møder børn og unge, som de er, og hvor de er.

UngiAarhus er en bydækkende organisation, der har ansvaret for fritidsklubber, ungdomsklubber samt ungdomsskolen, de pædagogisk ledede legepladser og Gadeplan i Aarhus Kommune. Vi samarbejder med skolerne om de unges dannelse og uddannelse. Vores samlede målgruppe er børn og unge fra fjerde klasse til 18 år (21 år for unge med særlige behov). Ungdomsskolens målgruppe er unge mellem 13 og 18 år.

UngiAarhus er inddelt i fire områder: NORD, VEST, Gellerup og SYD. Alle områder arbejder både lokalt og bydækkende.

Du kan læse mere om UngiAarhus og om Aarhus Kommunes fritids- og ungdomsskoleplan her: http://uiaa.dk/sp
UngiAarhus er et fritids- og ungdomsskoletilbud for alle byens børn og unge

Mest stillede spørgsmål

Hvornår kan mit barn gå i fritidsklub?

Fritidsklubben er et tilbud til børn i 4.-6. klasse.

Hvornår har fritidsklubben åbent?

De fleste dage åbner klubben, når skoledagen slutter. Klubben har åbent om aftenen 1-2 gange om ugen. I skoleferierne er der særlige åbningstider. Du kan høre mere om de specifikke åbningstider i den enkelte klub.

Kan man vælge frit mellem klubberne?

Der er frit klubvalg for alle. Det vil sige, at du og dit barn vælger, hvilken klub der passer jer bedst. De fleste vælger den klub, der er nærmest barnets skole.

Er mit barn automatisk meldt ind i fritidsklubben efter SFO’en?

Nej, dit barn er ikke meldt ind automatisk. Du skal aktivt melde dit barn ind.

Hvordan melder jeg mit barn ind i klubben?

Du melder dit barn ind via digitalpladsanvisning.borgerservice.dk, hvor du blot følger den digitale vejledning.

Hvor ligger fritidsklubben?

Der er en fritidsklub sammen med eller tæt ved alle lokale folkeskoler.

Bliver mit barn krydset af i fritidsklubben?

Nej. Fritidsklubben er et fritidstilbud. Vi arbejder med at støtte børnene i deres selvud¬vikling. I fritidsklubben kommer, deltager og går børnene efter aftale med deres forældre, som det bedst passer ind i familiens og barnets hverdag.

Er der voksne i fritidsklubben?

Ja, der er altid ansatte, dit barn kan tale med eller være sammen med om aktiviteter i klubben.

Hvad kan mit barn lave i fritidsklubben?

I klubben er der aktiviteter for alle, så dit barn kan lave næsten lige, hvad han eller hun har lyst til.
Vi bager, spiller fodbold, hyggesnakker, danser, spiller musik, laver lektier eller andet, børnene er nysgerrige på.

Er klubberne ens?

Nej, hver fritidsklub har egne aktiviteter og er indrettet på forskellige måde, så der er et lokalt præg i hyggelige rammer.

Hvad koster det?

Fritidsklub (4. til 6. klasse) koster 718 kr. pr. måned. Prisen gælder også for klubtilbud til børn og unge med handicap. De almindelige regler for friplads gælder også for fritids¬klubben.

Det er ikke muligt at få søskende-tilskud til børn i klub. Nogle enkelte fritidsklubber har reduceret kontingent og koster kr. 221. pr. år. Disse klubber er omfattet af reduceret kontingent:

Klub2teket, Klubben Rosenhøj, Klub Gellerup, KLUB3, Klub Tovshøj og Klub Ellekær.

Børn med særlige behov

I UngiAarhus er der plads til alle – og der er også plads til dit barn med særlige behov. Hvis dit barn har særlige behov, kan han eller hun med ekstra støtte og hjælp fra specialuddannede pædagoger, gå i fritidsklub. Et udvidet forældresamarbejde med dig som forælder sikrer, at dit barn kan gå i klubben på lige vilkår med jævnaldrende børn. 
Går dit barn i specialklasse? Og er du i tvivl, om dit barn kan gå i fritidsklub? Så kontakt din lokale fritidsklub, som kan fortælle dig mere om, hvad der skal til, for at dit barn får den bedste fritid og, hvilket klubtilbud der er det bedste for lige præcis dit barn. I skolernes ferie tilbyder klubberne pasning fra kl 08.00 til børn med særlige behov.

Tilmeld dit barn


Gå ind på digitalpladsanvisning.borgerservice.dk, log ind med dit NemID og følg den digitale vejledning.
I fritidsklubben kan børn opleve events

Områder

Aarhus NORD

Find din lokale klub

Fritidscenter Elsted-Lystrup
Preben Sørensen
Fritidsleder


29 20 90 80
prso@aarhus.dk
Fritidsklubben 8520
Kirsten Ritz

Lystrupvej 264,
8520 Lystrup
21 26 75 51
kri@aarhus.dk

Fritidscenter Hårup-Elev-Hjortshøj
Christian R. Hansen
Fritidsleder

29 20 79 09
chrha@aarhus.dk
Klub Hårup
Martin Lund Steffensen
Salonikivej 12
8530 Hjortshøj
29 20 70 14
sluma@aarhus.dk
Klub Hjortshøj
Mads Haugaard
Skovager 4
8530 Hjortshøj
29 20 39 57
madhau@aarhus.dk

Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang
Jan Grinderslev
Fritidsleder

jahgri@aarhus.dk
Klubben Bodøgården
Marie Skak Jensen
Bodøvej 96
8200 Aarhus N
24 79 29 92
masj@aarhus.dk
Klubben Nydam
Jacob Laulund Schmidt
Grydhøjvej 26 A
8200 Aarhus N
41 85 75 37
jals@aarhus.dk

Fritidscenter Lisbjerg-Trige-Spørring
Kirsten Holm
Fritidsleder

51 57 50 67
hhki@aarhus.dk
Klubben Spørring
Casper Hansen
Gl. Landevej 29
8380 Trige
21 65 58 37
casha@aarhus.dk
Klubben Trige
Casper Hansen
Trige Centervej 75
8380 Trige
21 65 58 37
casha@aarhus.dk
Klubben Lisbjerg
Henrik K. L. Lund
Lisbjergvej 13
8200 Aarhus N
51 16 70 05
hekll@aarhus.dk

Fritidscenter Risskov-Ellevang
Anne Winther Jørgensen
Fritidsleder

29 20 80 34
awjo@aarhus.dk
Fritidsklub Risskov Hollywood
Olav Madsen
Vestre Strand Allé 170
8240 Risskov
24 25 95 10
omad@aarhus.dk
Fritidsklubben Ellevang
Marianne Falck
Tværmarksvej 20 B
8240 Risskov
24 26 40 25
mbfa@aarhus.dk

Fritidscenter Samsøgade
Leif Jønsson

24 96 09 24
lejon@aarhus.dk
Midtbyklubben
Poul Hviid Pedersen
Nørre Allé 30, Baghuset
8000 Aarhus C
24 78 47 72
phped@aarhus.dk

Fritidscenter Skæring-Skødstrup
Tine Skougaard Frandsen
Fritidsleder

51 57 59 26
tisf@aarhus.dk
Klubben Skødstrup
Mette Bloch Christoffersen
Rosenbakken 4
8541 Skødstrup
41 87 49 88
cmbe@aarhus.dk
Klub Skæring
Esben Krog
Skæring Skolevej 210
8250 Egå
29 64 44 31
eskr@aarhus.dk

Fritidscenter Sølyst-Strand
Michael Sørensen
Fritidsleder

51 30 45 76
misor@aarhus.dk
Klub Strand
Peter Harmsen
Nelliekevej 1
8240 Risskov
41 85 73 91
petha@aarhus.dk
Klub Sølyst
Bettina Simonsen
Egå Havvej 5
8250 Egå
20 84 11 85
betsi@aarhus.dk

Fritidscenter Trøjborg-Riisvang
Dorte Sørig
Fritidsleder

51 57 63 15
dso@aarhus.dk
Klubberne A45
Per Konrad
Aldersrovej 45
8200 Aarhus N
pkonrad@aarhus.dk
Aarhus SYD

Find din lokale klub
Fritidscenter Beder-Malling
Vagn Aage Nielsen Palmelund
Fritidsleder

51 57 50 23
vagnp@aarhus.dk
Beder Fritidsklub
Alan Copp
Kirkebakken 41
8330 Beder
26 82 91 09
atc@aarhus.dk
Malling Fritidsklub
Camilla Bøtker Klintby
Ajstrupvej 49
8340 Malling
20 96 07 42
cabk@aarhus.dk

Fritidscenter Frederiksbjerg-Læssøesgade
René Hedegaard Nielsen
Konst. Fritidsleder

41 85 72 74
rhn@aarhus.dk
Frederiksbjergklubben
Mariann Brodtkorb
Ingerslevs Boulevard 2A
8000 Aarhus C
51 57 50 35
mabro@aarhus.dk
Klubben Læssøesgade
Anders Berg
Læssøesgade 24
8000 Aarhus C
41 87 29 25
andbe@aarhus.dk

Fritidscenter Holme-Rundhøj
Poul Erik Mundbjerg
Fritidsleder

51 57 50 40
pemun@aarhus.dk
Klubben Rundhøj
Bente Sig
Holmevej 200
8270 Højbjerg
51 57 56 15
bsi@aarhus.dk
Klubben Holme Vestergård
Klara Louise Prang
Højbovej 9
8270 Højbjerg
29 44 88 71
kprang@aarhus.dk

Fritidscenter Mårslet-Solbjerg
Jeppe Lauge Nielsen
Fritidsleder

22 81 65 43
jeplan@aarhus.dk
Solbjerg Fritidsklub
Steen Ellebye
Kærgårdsvej 4
8355 Solbjerg
41 87 41 97
sthel@aarhus.dk
Klub Midgaard
Michael Clausen
Testrupvej 1
8320 Mårslet
23 84 49 17
micl@aarhus.dk

Fritidscenter Skåde-Kragelund
Kirsten Sønderby
Fritidsleder

51 57 66 00
kiso@aarhus.dk
Klub K/Klub 4
Mette Lindhardt Hansen
Parkvej 18
8270 Højbjerg
41 85 74 04
mlh@aarhus.dk
Skåde Fritidsklub
Jesper Klok
Mantziusvej 5
8270 Højbjerg
29 92 49 15
jeskl@aarhus.dk

Fritidscenter Søndervang
Lars Henrik Pind
Fritidsleder

lahp@aarhus.dk
Klubben Rosenhøj
Kennet N. Jokumsen
Søndervangs Allé 40
8260 Viby J
41 85 75 71
kenoj@aarhus.dk

Fritidscenter Tranbjerg-Kolt/Hasselager
Merete Poulsen
Fritidsleder

29 20 90 83
mpou@aarhus.dk
Klubben Kolt
Christian Larsen
Kunnerupvej 176
8361 Hasselager
41 85 83 36
chrla@aarhus.dk
Klubben Tranbjerg
Bjarne Mulvad
Grønløkke Alle 9
8310 Tranbjerg J
21 15 87 12
bjmu@aarhus.dk

Fritidscenter Viby-Vestergård
Jan Petersen
Fritidsleder

29 21 24 80
jap@aarhus.dk
Klubben AKVA
Keld Vestergård
Nordbyvej 25
8260 Viby J
21 19 23 33
keves@aarhus.dk
Klubben Underground Viby
Maria Birkemose Madsen
Kirkevej 2
8260 Viby J
41 85 45 62
mabima@aarhus.dk

Fritidscenter Rosenvang-Stavtrup
Per Tjerrild
Fritidsleder

29 20 84 99
petj@aarhus.dk
Klubben Rosenvang
Steen Møller Jensen
Rosenvangs Allé 49
8260 Viby J
41 85 72 94
smje@aarhus.dk
Klubben Stavtrup
Frank Normann Andersen
Bispevej 7
8260 Viby J
30 91 21 81
frna@aarhus.dk

Aarhus VEST

Find din lokale klub

Fritidscenter Ellekær
Jakob Oehlenschläger
Fritidsleder

41 85 82 27
jaoe@aarhus.dk
Fritidshuset Ellekær
Thomas Sprogø
Ryhavevej 42
8210 Aarhus V
41 87 38 95
ths@aarhus.dk

Fritidscenter Hasle
Finbarr Walsh
Fritidsleder

29 20 90 21
fwa@aarhus.dk
Klub2teket/Legepladsen Kappelvænget
Kristian Holme Hansen
Kappelvænget 52
8210 Aarhus V
41 85 82 28
kriho@aarhus.dk

Fritidscenter Møllevang
Morten Kvist


29 42 78 57
mokvi@aarhus.dk
Peter Fabers Vej
Tasia Vangsgaard
Peter Fabersvej 35
8210 Aarhus V
24 59 44 06
tasva@aarhus.dk
Musvågevej
Ane Bøgh Størup
Musvågevej 32
8210 Aarhus V
29 20 45 74
absto@aarhus.dk

Fritidscenter Sabro-Harlev
Uffe Thorup Pedersen
Fritidsleder

21 71 93 74
utp@aarhus.dk
Klubben Sabro
Eva Rogert
Vistoftvej 30
8471 Sabro
29 20 41 59
evro@aarhus.dk
Harlev Midtpunkt
Thomas Kobberrød Glanz
Næshøjvej 20
8462 Harlev J
41 85 73 76
tkog@aarhus.dk

Fritidscenter Skjoldhøj-Tilst
Ulrik Jørgensen
Fritidsleder

21 73 46 22
ujo@aarhus.dk
Klubberne Skjoldhøj
Tor Fjellstad
Skjoldhøjvej 11
8381 Tilst
51 83 72 68
torfj@aarhus.dk
Tilst Fritidsklub
Maria Bang
Haurumsvej 14
8381 Tilst
29 20 39 12
mariban@aarhus.dk

Fritidscenter Sødal-Engdal
Carsten Hildebrandt
Fritidsleder

29 20 90 72
chi@aarhus.dk
Klub3 Sødal
Christian Christoffersen
Louisevej 29
8220 Brabrand
51 15 56 20
chk@aarhus.dk
Huset Engdalsvej
Anny Lisbeth Jørgensen
Engdalsvej 29
8220 Brabrand
51 57 56 57
anljo@aarhus.dk

Fritidscenter Åby-Åbyhøj
Ejnar Dahl-Hansen
Fritidsleder

51 57 69 02
edh@aarhus.dk
Fritidsklub afd. Åbyhøj
Jenny Mithers
Ludvig Feilbergsvej 7
8230 Åbyhøj
24 79 24 78
jmil@aarhus.dk
Fritidsklub afd. Åby
Anders Aagaard
Åbyvej 80
8230 Åbyhøj
41 87 33 59
anac@aarhus.dk

Gellerup/Toveshøj

Find din lokale klub

Fritidscenter Gellerup
Mohammed Ibrahim
Fritidsleder

51 57 50 31
moib@aarhus.dk
Klubberne i Gellerup
Mohammed Ibrahim
Dortesvej 45-49
8220 Brabrand
26 24 16 95
mebe@aarhus.dk

Fritidscenter Toveshøj
Lilian Kjærsgaard
Fritidsleder

51 18 18 94
likj@aarhus.dk
Klubberne i Toveshøj
Helle Fogtmann Wellejus
Janesvej 4
8220 Brabrand
41 85 75 17
hefwe@aarhus.dk


Brug for vejledning?
Kontakt Rasmus Olesen Sommer fra UngiAarhus Fællesadministration,
Email: roso@aarhus.dk, Tlf: 25 13 05 03

Fritidsklub