Pædagogisk ledede legepladser

På de pædagogisk ledede legepladser kan børn og unge lave bål

Pædagogisk ledede legepladser

De pædagogisk ledede legepladser er oaser, der er frie og åbne tilbud for alle. Alle kan benytte de udemiljøer, der er tilknyttet oaserne, hvor der ofte er dyr og værksteder. Der er pædagogisk personale på legepladserne i udvalgte tidsrum.

Pædagogisk ledede legepladser